Densitometria Ossia

Aquesta tècnica d´exploració, permet l´estudi de la densitat òssia detectant una possible presència d´osteoporosi (pèrdua de calç als ossos). L´avançada tecnología del nostres equipament permet que la radiació sigui mínima y els resultats molt detallats.densito

Mitjançant aquesta tècnia es realitzen estudis de columna, fèmur proximal, cos total, cubit, radi.

No requereix cap tipus de preparació.