Ecografía

La Ecografia es una tècnica que no utilitza radiacions y es absolutament innòcua. Es un procediment que fà servir ones sonores d’alta freqüència per veure l ‘interior del cos. En funció dels teixits travessats i rebotats es processen les ones i es cra una imatge que el radiòleg farà servir pel diagnòstic. La seva utilització es molt útil pel diagnòstic de malalties, xequeixos i medicina preventiva.ecos

Excepte les exploracions abdominals, no requereix cap preparació.

En aquestes exploracions abdominals el pacient haurà d’estar en dejú de 6 hores. Si la exploració es de l’aparell genito – urinari haurà de beure un litre i mig d’aigua i no orinarà fins un cop acabada la prova.