Ressonància Magnètica

La Ressonància Magnètica no utilitza radiació ionitzanti és innocua totalment. No exclou cap tècnica radiològica tot i tenir grans avantatges sobre aquestes.reso

Utilitza ones radials i un camp magnètic d´alt poder. Les imatges que s´obtenen, són aparentment de tall transversal, però ofereixen informació diferent al T.A.C. Qualsevol estructura o patologia és susceptible d´un estudi amb Ressonància Magnètica i proporciona una alta rendibilitat diagnòstica.

El temps de l´exploració està entre els 15 i 30 minuts. Es una exploració còmoda encara que una mica sorollosa. Per evitar aquestes molèsties a tots els casos es fan servir taps per les orelles i auriculars.

Existeixen molt pocs casos en que la Ressonància Magnètica és incompatible amb el pacient. Els pacients portadors de mascapassos, pròtesis o qualsevol element metàl.lic ho han d´advertir abans de realitzar la prova.

Al nostre cas, la claustrofòbia no ha d´ésser impediment per realitzar la prova ya que els equips dels que dispossem són oberts, especialment dissenyats perquè no es produeixi aquesta sensació.

Tampos és una prova que requereixi de preparació prèvia encara que en alguns casos sigui necessari potenciar la técnica mab constrastos intravenosos. No obstant són totalment inòculs i no existeix cap risc.