T.A.C. Dental

Aplicacions:

*Creació de panoràmics dentals a partir dels talls axials (màxim 7) definint-ne la distància entre les mateixes.tc3

*Creació de talls ortogonals a les panoràmiques, definint la distància entre els mateixos i la seva longitud.

*Enviament a l´impressora, paper o suport radiogràfic a escala real sota protocol DICOM.

*Simulació de la implantació de pròtesi tant a la panoràmica com als talls ortogonals, definint tamany i posició dels mateixos.

*Localització automàtica del canal dentari.

Arxiu en CD amb format compatible amb PC.