Tomografía Axial Computada T.A.C.

El T.A.C. és una tècnica d´exploració de s´aplica a totes les estructures i sistemes del cos i és molt útil al diagnòstic i seguiment de gairabé totes les malalties i problemes de salut.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Capturen imatges de petits talls i capten anomalies anatòmiques subtils. Es una prova còmode i ràpida en la que el pacient està estirat mentra una corona de detectors analitza la regió del cos desitjada.

No necessita preparació de cap mena a la majoria de casos, encara que és necessari consultar al centre ja que algunes proves realitzades requereixen de l´administració de contrastos intravenosos u orals.

El T.A.C. utilitza radiacions ionitzants de hacs fins que minimitzen la radiació orgànica i ha demostrat àmpliament la seva relació positiva risc-benefici.